[CCBO-VN003] Thực hiện nghiên cứu đặc điểm chất thải (WACS) tại xã Gành Dầu

[CCBO-VN003] Thực hiện nghiên cứu đặc điểm chất thải (WACS) tại xã Gành Dầu

Dự án “Thúc đẩy quản lý chất thải rắn bền vững do cộng đồng thực hiện tại Phú Quốc” – Chương trình “Thành phố sạch, Đại dương xanh” (CCBO) được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). 

Nằm trong chuỗi các can thiệp của dự án, hoạt động Thực hiện nghiên cứu đặc điểm chất thải (WACS) tại xã Gành Dầu, đánh giá WACS tại phường An Thới do WWF thực hiện đã được tiến hành ngay sau Lễ ký kết Thỏa thuận Hợp tác giữa CECAD, CCBO và UBND phường An Thới xã Gành Dầu được tổ chức. 

Hoạt động được thực hiện tại xã Gành Dầu trong 8 ngày với sự tham gia của 6 thành viên đội WACS, 90 hộ gia đình xã Gành Dầu và 6 cán bộ CECAD, CCBO.

Hoạt động được thực hiện nhằm xác định đặc tính rác thải, nguồn phát sinh rác thải và thành phần rác thải. Dữ liệu điều tra bao gồm tổng dân số, quy mô hộ gia đình trung bình và dân số trên một phường/xã. Bên cạnh đó, Dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm và lượng mưa cần được ghi lại trong suốt thời gian lấy mẫu.

Hoạt động nghiên cứu WACS sẽ giúp xác định: 

  • Số lượng hộ gia đình trong cộng đồng
  • Tổng lượng chất thải tạo ra trong cộng đồng 
  • Tỷ lệ phát thải trung bình hàng ngày của một hộ gia đình trong khu vực dự án
  • Lượng chất hữu cơ có thể phân hủy sinh học có trong chất thải
  • Tỷ lệ rác thải có thể tái chế trong tổng lượng rác thải
  • Những loại phế liệu nào tái chế được hiện nay

Các hộ gia đình lấy mẫu sẽ được cung cấp một hoặc hai thùng/ túi  chứa rác với kích cỡ phù hợp đủ để chứa lượng rác phát sinh trong 1 ngày.

Rác thải sẽ được phân loại theo các nhóm:

  • Rác có khả năng phân hủy sinh học (rác hữu cơ),
  • Rác có thể tái chế (giấy, nhựa, thủy tinh, kim loại,…)
  • Rác thải còn lại 
  • Rác thải đặc biệt (chất thải nguy hại, rác thải điện tử, rác thải y tế,…)

Đội ngũ WACS chịu trách nhiệm tiến hành toàn bộ hoạt động xác định đặc tính chất thải. 

Trước khi thực hiện thu gom và phân loại rác thải, đội ngũ WACS đã được tham gia tập huấn với chuyên gia về rác thải, trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho hoạt động này. Tất cả các thành viên trong Đội ngũ WACS đã được định hướng về tổng quan các mục tiêu của WACS, được đào tạo về cách phân loại rác thải, xem xét các quy trình trước, trong và sau khi xác định đặc tính chất thải thực tế, nội dung và quy trình hoàn thành các biểu mẫu nhập dữ liệu và hướng dẫn an toàn.

Nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện, các thành viên đội ngũ WACS được yêu cầu tuân thủ về trang phục làm việc, bao gồm: áo sơ mi dài tay, quần dài, mũ bảo hộ, áo bảo hộ, ủng/ giày bảo hộ, găng tay và khẩu trang. 

Bên cạnh đó, cán bộ CECAD và CCBO cũng đã chuẩn bị đầy đủ các công cụ, dụng cụ cần thiết cho hoạt động WACS, bao gồm thiết bị bảo vệ cá nhân, dụng cụ phân loại và đo lường, dụng cụ làm sạch, dụng cụ vệ sinh cá nhân, bộ sơ cứu và đồ dùng ghi chép. 

Tất cả các mẫu sẽ được cân và ghi lại theo đơn vị kilôgam (kg). Đội ngũ WACS sẽ đảm bảo rác thải được phân loại phù hợp theo loại thành phần đã được đề cập phía trên.