Nhóm mục tiêu
  • Phụ nữ, trẻ em
  • Dân tộc thiểu số
  • Hộ gia đình nghèo khó
Ưu tiên của chúng tôi
  • Biến đổi khí hậu
  • Phát triển bền vững
  • Chủ trương chính sách
Những con số ấn tượng
  • 30 + dự án
  • 8 tỉnh
  • 24 đối tác

Sứ mệnh

Với mục tiêu “hướng tới sinh kế nông thôn bền vững”, CECAD làm việc như một hòa giải viên, hướng đến xây dựng sợi dây kết nối giữa các tổ chức, các nhà khoa học và các chuyên gia để tiến hành nghiên cứu và bắt đầu các dự án phát triển bền vững của cộng đồng dựa trên tài nguyên cộng đồng. Các mục tiêu là để xóa đói giảm nghèo và đảm bảo sự phát triển liên tục, đặc biệt là ở các vùng xa xôi, nơi dân tộc thiểu số cư trú.

Công việc

Các dự án của CECAD đã có những tác động tích cực trên khắp Việt Nam, với nhiệm vụ thúc đẩy các sinh kế nông thôn bền vững đề cập nhiều chủ đề đa dạng. Sau đây là một số ví dụ về  dự án, chủ đề trong chuỗi những công việc được thực hiện bởi:

Phát triển cộng đồng,  Đa dạng hóa & Huấn luyện đào tạo
Tìm hiểu thêm
Bảo tồn
văn hóa
Tìm hiểu thêm
Bảo tồn môi trường
và đa dạng sinh học
Tìm hiểu thêm
Quản trị rừng
và biến đổi khí hậu
Tìm hiểu thêm
Biến đổi khí hậu
Tìm hiểu thêm

Lập bản đồ GIS có nhạy cảm giới

Xem dự án

Ủ phân hữu cơ và trồng cây trên sân thượng

Xem dự án

Quản lý rừng đước bền vững

Xem dự án

Trồng cây vì hành tinh xanh

Xem dự án

Phụ nữ trong kinh doanh

Xem dự án

Bảo tồn phong lan

Xem dự án

Liên hệ với chúng tôi

cecad@cecad.org.vn + 84 24 3625 4977

Số 3, ngõ 624/12/105, đường minh khai, Quận hai bà trưng, Hà Nội, Việt Nam