Liên hệ

Trung tâm Môi trường và Phát triển Nguồn lực Cộng đồng

Email: cecad@cecad.org.vn


Trụ sở chính tại Hà Nội

Địa chỉ: số 3, ngõ 624/12/105, Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: + 84-24-3-625-4977


Văn phòng trường tại Hòa Bình

Địa chỉ: xã Tử Nê, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Điện thoại: + 84-2183830951


Văn phòng trường Sơn La

Địa chỉ: xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam

Điện thoại: + 84-988182115