Đối tác

Đối tác

CECAD đã phát triển mối quan hệ với các tổ chức như-minded trên toàn thế giới. Chúng tôi tự hào làm việc với các đối tác này và theo đuổi các mục tiêu chung của chúng tôi.