Tin tức

FLC 20-02: Tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ truyền thông cấp tỉnh về truyền thông về hạn hán và xâm nhập mặn tại Đồng bằng Sông Cửu Long

Tháng 4 năm 2021, CECAD đã tổ chức khóa tập huấn viết bài về hạn hán và xâm nhập mặn được tổ chức tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Khóa tập huấn thu hút các cán bộ truyền thông của Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở …

FLC 20-02: Hội thảo về tình hình xâm nhập mặn và các giải pháp hiện nay trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày 7/4/2021, tại Khách sạn Cửu Long, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, CECAD phối hợp với chi cục Thủy lợi tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thảo về tình hình xâm nhập mặn và các giải pháp hiện nay. Mục tiêu của hội thảo nhằm trình bày thực trạng xâm nhập mặn, hạn …

FLC 20-02: THANH NIÊN TIỀN GIANG VỚI CÁC SÁNG KIẾN THÍCH ỨNG HẠN MẶN

Nhằm thúc đẩy các sáng tạo của thanh niên trong các sáng kiến thích ứng với hạn mặn, trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực truyền thông nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long” (Dự án FLC), Trung tâm Môi trường và Phát triển Nguồn lực …

HOẠT ĐỘNG TRỒNG RỪNG KẾT HỢP VỚI DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU BẢO TỒN NGỌC SƠN – NGỔ LUÔNG

          Chiều ngày 23/3/2021, Trung tâm Môi trường và Phát triển nguồn lực cộng đồng (CECAD) phối hợp với Ban quản lý Khu Bảo tồn Ngọc Sơn-Ngổ Luông thực hiện hoạt động trồng rừng trong khuôn khổ dự án “Bảo tồn rùa do thanh niên lãnh đạo trong Khu bảo tồn …

FLC 20-02: TOR_Tuyển tư vấn Tổ chức cuộc thi do thanh niên lãnh đạo nhằm thúc đẩy kiến thức bản địa về khả năng thích ứng tốt hơn đối với tác động của xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long

GIỚI THIỆU CHUNG Trung tâm Môi trường và Phát triển Nguồn lực Cộng đồng (viết tắt là CECAD) là một tổ chức phi chính phủ được thành lập ngày 15 tháng 11 năm 2004, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. CECAD có trụ sở chính tại Hà Nội. …

FLC 20-02_Tuyển tư vấn xây dựng khảo sát, xây dựng tài liệu và tập huấn lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội SEDP tích hợp với quản lý tài nguyên nước ngọt bền vững

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU“Tuyển tư vấn xây dựng khảo sát, xây dựng tài liệu và tập huấn lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội SEDP tích hợp với quản lý tài nguyên nước ngọt bền vững” Giới thiệu chungTrung tâm Môi trường và Phát triển Nguồn lực Cộng đồng (viết tắt là CECAD) …

FLC 20-02_Tuyển tư vấn xây dựng khảo sát tình hình hạn hán và xâm nhập mặn đối với đời sống kinh tế xã hội của người dân địa phương tại tỉnh Tiền Giang

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU“Tuyển tư vấn xây dựng khảo sát tình hình hạn hán và xâm nhập mặn đối với đời sống kinh tế xã hội của người dân địa phương tại tỉnh Tiền Giang” GIỚI THIỆU CHUNG Trung tâm Môi trường và Phát triển Nguồn lực Cộng đồng (viết tắt là CECAD) là một …

FLC 20-02: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TRUYỀN THÔNG NHẰM ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

I. BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT Đồng bằng sông Cửu Long, nằm ở phía Nam Việt Nam, có sản lượng nông nghiệp cao nhất không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Đông Nam Á. Khu vực này cũng là một trong những khu vực kinh tế trọng điểm của Việt Nam với mật …

Lễ ký kết thỏa thuận dự án “Tăng cường năng lực truyền thông nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long” (CCBCR)

Vào chiều thứ năm ngày 2 tháng 7 năm 2020, Lễ ký Thỏa thuận Tài trợ Dự án “Tăng cường năng lực truyền thông nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long” (CCBCR) đã được tổ chức tại khác sạn Cửu Long, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang …