Tin tức

Tổ chức khóa tập huấn “Nuôi tôm rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế và tham quan mô hình nuôi tôm rừng có chứng chỉ tại Bạc Liêu”

Tháng 11/2022, CECAD đã tổ chức thành công Khóa tập huấn “Nuôi tôm rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế và tham quan mô hình nuôi tôm rừng có chứng chỉ tại Bạc Liêu”. Hoạt động nằm trong Giai đoạn 3 – Nâng cao năng lực của Dự án “Hướng tới nuôi tôm rừng …

HỘI NGHỊ VƯỜN DI SẢN ASEAN LẦN THỨ 7 (AHP7) TẠI BOGOR, INDONESIA

Cán bộ CECAD vinh dự được tham dự Hội nghị Vườn di sản ASEAN lần thứ 7 (AHP7) do Chính phủ Indonesia chủ trì (Tổng cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học, Bộ Môi trường và Lâm nghiệp) được tổ chức từ 31/10/2022 đến 03/11/2022 tại Bogor, Indonesia. Hội nghị được tổ chức ba năm một …

KÊU GỌI ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN TÀI TRỢ NHỎ (SGP II) TẠI VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN

Thông tin chung: Trung tâm Môi trường và Phát triển Nguồn lực Cộng đồng (CECAD) đang kêu gọi các Đề xuất để thực hiện các dự án Tài trợ nhỏ (SGP II) tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên (HLNP) Kêu gọi đề xuất này đặc biệt liên quan đến Chương trình Tài trợ nhỏ, với …

[SGP II] Hội thảo cấp Khu vực Chương trình Tài trợ Nhỏ Giai đoạn 2 tại Jakarta, Indonesia.

Ngày 28 và 29/10/2022, đại diện cán bộ CECAD đã tham dự Hội thảo cấp Khu vực Chương trình Tài trợ Nhỏ Giai đoạn 2 (SGP Regional Workshop) tại thành phố Jakarta, Indonesia. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ Nhỏ Giai đoạn 2 (SGP 2) do Ngân hàng Tái thiết Đức …

[Dự án Thúc đẩy quản lý chất thải rắn bền vững do cộng đồng thực hiện tại Phú Quốc] Hoạt động 1.6

Hoạt động 1.6 “Phối hợp với chính quyền địa phương, xác định nhu cầu về hậu cần, thiết bị và nguồn nhân lực quản lý chất thải cho hai khu vực dự án” nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy quản lý chất thải rắn bền vững do cộng đồng thực hiện tại Phú …

[Dự án Thúc đẩy quản lý chất thải rắn bền vững do cộng đồng thực hiện tại Phú Quốc] Hoạt động 1.2

Hoạt động 1.2: Nghiên cứu các chính sách QLCTR và việc thực thi của chính quyền ở Phú Quốc và xem xét các chương trình QLCTR cộng đồng thành công Trong tháng 10/2022, CECAD đã tiến hành nghiên cứu về hiện trạng của các chính sách địa phương bao gồm luật, quy định và hướng …

Dự án “Hướng tới nuôi tôm rừng ngập mặn bền vững thông qua xây dựng năng lực và các quan hệ đối tác ở Đồng bằng sông Cửu Long”

1. Tên dự án: Hướng tới nuôi tôm rừng ngập mặn bền vững thông qua xây dựng năng lực và các quan hệ đối tác ở Đồng bằng sông Cửu Long 2. Đơn vị tài trợ: Mạng lưới châu Á – Thái Bình Dương (Asia-Pacific Network – APN) 3. Tổ chức thực hiện: Trung tâm …

HỘI THẢO THAM VẤN VỀ BỘ QUY TẮC NUÔI TÔM BỀN VỮNG

Ngày 06-07/09/2022, Trung tâm Môi trường và Phát triển Nguồn lực Cộng đồng đã tổ chức Hội thảo Tham vấn về Bộ quy tắc nuôi tôm bền vững. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án “Hướng tới nuôi tôm – rừng ngập mặn bền vững thông qua xây dựng năng lực và quan hệ …

Thực hiện nghiên cứu đặc điểm chất thải (WACS) tại xã Gành Dầu – Dự án “Thúc đẩy quản lý chất thải rắn bền vững do cộng đồng thực hiện tại Phú Quốc”

Dự án “Thúc đẩy quản lý chất thải rắn bền vững do cộng đồng thực hiện tại Phú Quốc” – Chương trình “Thành phố sạch, Đại dương xanh” (CCBO) được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).  Nằm trong chuỗi các can thiệp của dự án, hoạt động Thực hiện …

LỄ KHỞI ĐỘNG VÀ KÝ KẾT THỎA THUẬN DỰ ÁN “THÚC ĐẨY QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN BỀN VỮNG DO CỘNG ĐỒNG THỰC HIỆN TẠI PHÚ QUỐC”

Ngày 22/8/2022, Trung tâm Môi trường và Phát triển nguồn lực cộng đồng (CECAD) phối hợp cùng UBND phường An Thới và UBND xã Gành Dầu tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận Hợp tác dự án ”Thúc đẩy quản lý chất thải rắn bền vững do cộng đồng thực hiện tại Phú Quốc” thuộc …