Tin tức

[FLC 22-02] GIẢI CHẠY BỘ TUYÊN TRUYỀN THÍCH ỨNG VỚI HẠN HÁN VÀ XÂM NHẬP MẶN HƯỞNG ỨNG NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN 2023

Sáng ngày 7/3/2023, tại Nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang, Trung tâm Môi trường và Phát triển Nguồn lực Cộng đồng (CECAD) phối hợp cùng Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Tiền Giang tổ chức Giải chạy bộ tuyên truyền thích ứng với hạn hán và xâm nhập mặn hưởng ứng Ngày chạy …

[FLC 22-02] Gặp mặt và trao đổi về Dự án “Tăng cường năng lực truyền thông nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long – Giai đoạn 2”

Ngày 06/03/2023,  Trung tâm Môi trường và Phát triển Nguồn lực Cộng đồng (CECAD) tổ chức cuộc gặp mặt và trao đổi về kế hoạch thực hiện dự án và phương hướng hợp tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang. Cuộc gặp mặt có sự tham gia của Tham …

[Dự án Thúc đẩy quản lý chất thải rắn bền vững do cộng đồng thực hiện tại Phú Quốc] Hoạt động 1.7 Tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu và tham vấn mô hình quản lý chất thải rắn tại xã Gành Dầu và phường An Thới

Ngày 06/01/2023, Trung tâm Môi trường và Phát triển Nguồn lực Cộng đồng (CECAD) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu và tham vấn mô hình quản lý chất thải rắn tại xã Gành Dầu và phường An Thới.  Tại hội thảo, các cán bộ CECAD đã trình bày kết quả nghiên …

[Dự án Thúc đẩy quản lý chất thải rắn bền vững do cộng đồng thực hiện tại Phú Quốc] Thực hiện đánh giá nhu cầu tập huấn về QLCTR, sức khỏe và an toàn, và giới

Trong thời gian từ ngày 10 đến 15 tháng 11 năm 2022, nhóm nghiên cứu CECAD đã tiến hành thực hiện nghiên cứu đánh giá nhu cầu tập huấn và nâng cao năng lực về quản lý chất thải rắn (QLCTR), sức khỏe và an toàn, và giới tại phường An Thới và xã Gành Dầu. Nhóm …

Tổ chức khóa tập huấn “Nuôi tôm rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế và tham quan mô hình nuôi tôm rừng có chứng chỉ tại Bạc Liêu”

Tháng 11/2022, CECAD đã tổ chức thành công Khóa tập huấn “Nuôi tôm rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế và tham quan mô hình nuôi tôm rừng có chứng chỉ tại Bạc Liêu”. Hoạt động nằm trong Giai đoạn 3 – Nâng cao năng lực của Dự án “Hướng tới nuôi tôm rừng …

HỘI NGHỊ VƯỜN DI SẢN ASEAN LẦN THỨ 7 (AHP7) TẠI BOGOR, INDONESIA

Cán bộ CECAD vinh dự được tham dự Hội nghị Vườn di sản ASEAN lần thứ 7 (AHP7) do Chính phủ Indonesia chủ trì (Tổng cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học, Bộ Môi trường và Lâm nghiệp) được tổ chức từ 31/10/2022 đến 03/11/2022 tại Bogor, Indonesia. Hội nghị được tổ chức ba năm một …

KÊU GỌI ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN TÀI TRỢ NHỎ (SGP II) TẠI VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN

Thông tin chung: Trung tâm Môi trường và Phát triển Nguồn lực Cộng đồng (CECAD) đang kêu gọi các Đề xuất để thực hiện các dự án Tài trợ nhỏ (SGP II) tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên (HLNP) Kêu gọi đề xuất này đặc biệt liên quan đến Chương trình Tài trợ nhỏ, với …

[SGP II] Hội thảo cấp Khu vực Chương trình Tài trợ Nhỏ Giai đoạn 2 tại Jakarta, Indonesia.

Ngày 28 và 29/10/2022, đại diện cán bộ CECAD đã tham dự Hội thảo cấp Khu vực Chương trình Tài trợ Nhỏ Giai đoạn 2 (SGP Regional Workshop) tại thành phố Jakarta, Indonesia. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ Nhỏ Giai đoạn 2 (SGP 2) do Ngân hàng Tái thiết Đức …

[Dự án Thúc đẩy quản lý chất thải rắn bền vững do cộng đồng thực hiện tại Phú Quốc] Hoạt động 1.6

Hoạt động 1.6 “Phối hợp với chính quyền địa phương, xác định nhu cầu về hậu cần, thiết bị và nguồn nhân lực quản lý chất thải cho hai khu vực dự án” nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy quản lý chất thải rắn bền vững do cộng đồng thực hiện tại Phú …

[Dự án Thúc đẩy quản lý chất thải rắn bền vững do cộng đồng thực hiện tại Phú Quốc] Hoạt động 1.2

Hoạt động 1.2: Nghiên cứu các chính sách QLCTR và việc thực thi của chính quyền ở Phú Quốc và xem xét các chương trình QLCTR cộng đồng thành công Trong tháng 10/2022, CECAD đã tiến hành nghiên cứu về hiện trạng của các chính sách địa phương bao gồm luật, quy định và hướng …