Quản lý rừng đước bền vững

Quản lý rừng đước bền vững

Quản lý rừng đước bền vững thông qua các thực hành nông nghiệp chứng nhận tôm trong đồng bằng sông Hồng

1.
Nền:

Hệ sinh thái ngập mặn rất quan trọng
môi trường sống cho một sự đa dạng lớn của loài lưỡng thê, bò sát, động vật có vú, chim, nhiều
bị đe dọa (phạm & quan, 2005). Việt Nam đã chứng kiến một
mất rừng ngập mặn khoảng 25% trong giai đoạn 1980-2000, chủ yếu là do
mở rộng nuôi trồng thủy sản (Seto & Fragkias 2007). Từ thập niên 1990, chính phủ
được phép chuyển đổi các khu vực, theo truyền thống được sử dụng để trồng lúa, muối
sản xuất, và đất hoang, để ao tôm (trần et al. 2004). Kết quả là,
khu vực được sử dụng cho nuôi tôm đã tăng gấp đôi từ khoảng 250.000 ha trong 2000 để
hơn 500.000 ha trong 2003.
Trước cuộc chiến tranh (1943), có khoảng 408.500 ha
rừng đước sơ bộ và dày đặc (Maurand 1943). Tuy nhiên, trong 2003, có
chỉ khoảng hơn 500.000 ha rừng đước thứ cấp và tái trồng
rừng, khoảng 62% trong số đó được trồng lại (Tran 2004).

Các khu vực ven biển của vùng đồng bằng sông Hồng hỗ trợ một ngư nghiệp lớn dựa trên việc khai thác các loài giáp xác, cua, và tôm. Tính khả thi của ngư nghiệp này là phụ thuộc vào việc duy trì sự toàn vẹn sinh thái của các khu rừng đước địa phương, các vùng thủy triều và các môi trường sống liên quan khác. Hệ sinh thái này là tiếp tục bị đe dọa bởi sự nổi lên của đất cho sự phát triển nuôi trồng thủy sản, mà đã dẫn đến sự mất hàng ngàn ha của các khu vực liên thủy triều và các khu vực rộng lớn của rừng ngập mặn. Việc phá hủy rừng ngập mặn có hậu quả nghiêm trọng cho cả nền kinh tế địa phương và quốc gia cũng như cho động vật hoang dã, kể từ khi rừng ngập mặn cả hai hoạt động như một bộ đệm ngăn ngừa xói mòn ven biển và đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì năng suất của Inshore Fishery bằng cách cung cấp một khu vực nơi ẩn náu và cho ăn cho nhiều loài biển có tầm quan trọng kinh tế lớn (Pedersen & thang, 1996). Mức độ dự đoán nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông Hồng là 29.940 ha trong tổng diện tích của vùng đồng bằng sông Hồng 15.541 km2 (Ottinger may 2017).

Cụ thể, một
nghiên cứu bảo tồn đất ngập nước ở huyện Thái thủy của tỉnh Thái bình
cho thấy rằng nuôi trồng thủy sản đã tăng từ 2.017 ha trong 2000 đến 4.061 ha trong 2015
(tăng 101%). Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2015 là 55.180 tấn
2016 tỷ đồng (văn phòng thống kê Thái bình). Khảo sát về
cư dân của Thái thủy cho thấy người trả lời đã đồng ý rằng
tình trạng của Ao tôm đã xấu đi. Họ thêm rằng sự mất mát của
rừng ngập mặn do nuôi tôm thương mại bất lợi tác động đến hệ sinh thái
Dịch vụ cung cấp, và phúc lợi của cộng đồng ven biển. Việc tư nhân hoá
các khu vực thủy triều cho phát triển nuôi trồng thủy sản đã tước nhiều người dân địa phương,
đặc biệt là các hộ gia đình nghèo và dễ bị tổn thương, quyền truy cập
Các nguồn tài nguyên Hồ bơi phổ biến từ rừng đước và các mudflats liên thủy triều.

Việc bảo vệ và
phục hồi của cây đước có thể cung cấp một đôi "giành chiến thắng" lợi ích trong
cải thiện sinh kế của người sử dụng tài nguyên địa phương cũng như tăng cường biển. In
Ngoài ra, một cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng là cần thiết để đảm bảo xã hội
phúc lợi cho các cộng đồng phụ thuộc ngập mặn. Những vấn đề này nên được
tích hợp vào văn hóa tôm để đảm bảo sự phát triển bền vững, cả hai
sinh thái và xã hội, của ngành nuôi trồng thủy sản.

Sự bền vững của tôm và
nuôi trồng thủy sản có thể được thăng thông qua chứng nhận nuôi trồng thủy sản và sinh thái-dán nhãn
Chương trình. Được thành lập và kiểm toán bởi tư nhân
thực thể, các chương trình chứng nhận nuôi trồng thủy sản như ASC, BAP hoặc GlobalGAP
cung cấp tin cậy cho khách hàng về tính bền vững của
sản phẩm tôm mà lần lượt tăng giá trị thị trường của họ. Như hệ quả,
nông dân và doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản được khuyến khích làm theo các tiêu chuẩn của
bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, sẽ giảm thiểu
tác động bất lợi của nuôi trồng thủy sản trên các hệ sinh thái và thúc đẩy công bằng
phân phối các lợi ích cho các cộng đồng địa phương. 

2.
Mục tiêu:

Mục tiêu của dự án này là để nâng cao
nhận thức về những tác động bất lợi của sự phá hủy rừng ngập mặn gây ra bởi
thương mại nuôi tôm trên các dịch vụ hệ sinh thái và phúc lợi của ven biển
cộng đồng tại huyện Thái thủy, tỉnh Thái bình, đỏ
Đồng bằng sông. Thông qua việc nâng cao nhận thức và quan tâm, chúng tôi mong muốn mang lại
về thực hành thay thế, chứng nhận tôm sẽ giúp bảo tồn
Các dịch vụ và phúc lợi hệ sinh thái cho cộng đồng địa phương.

Cụ thể, các mục tiêu dự án là:

 1. Để thực hiện nghiên cứu trực tuyến về tình trạng hiện tại của quản lý ngập mặn và nuôi tôm trong huyện Thái thủy cũng như tác động của nó về dịch vụ hệ sinh thái và phúc lợi cho cộng đồng địa phương;
 2. Để sản xuất một đoạn video về nuôi tôm chứng nhận và quản lý rừng đước bền vững;
 3. Để phổ biến các video cho chính quyền địa phương và nông dân tôm thông qua các phương tiện truyền thông xã hội và hội thảo/họp tại huyện Thái thủy, tỉnh Thái bình.

Kết quả của mục tiêu (1)

Hoạt động 1: để thực hiện nghiên cứu trực tuyến về tình trạng hiện tại của
quản lý ngập mặn và nuôi tôm trong huyện Thái thủy cũng như của nó
tác động đến các dịch vụ hệ sinh thái và phúc lợi cho cộng đồng địa phương;

Kết quả và đầu ra:

Chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu trực tuyến
để thu thập dữ liệu và thông tin về rừng ngập mặn và nuôi tôm. Các dữ liệu
bộ sưu tập được tiến hành từ tháng 11 đến tháng 12 2018, với sự hỗ trợ của
một số đối tác như ICAFIS và VIFEP. Các kết quả đầu ra của hoạt động này là
dữ liệu được sử dụng cho hội thảo làm video và truyền thông trong các hoạt động sau này.

Một số trong những phát hiện chính từ
thu thập dữ liệu là:

 • Các
  Tổng diện tích rừng ngập mặn ở Việt Nam là khoảng 209.741 ha (FIPI, 2010).
  Rừng đước của Việt Nam tập trung tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long,
  Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Mangrove
  các khu rừng tập trung hơn và phát triển tốt tại các tỉnh phía Nam,
  đặc biệt là ở bán đảo cà mau.
 • Rừng ngập mặn đã được giảm xuống đáng kể trong sáu thập kỷ.
  Theo FIPI (2010), khu vực rừng ngập mặn như sau:

1943:408.500 ha;

1962:290.000 ha;

1982:252.000 ha;

2006:209.741 ha.

 • Nguyên nhân chính gây mất rừng ngập mặn là:
 • Phát triển nuôi trồng thủy sản, nguyên nhân chuyển đổi rừng ngập mặn để
  ao nuôi trồng thủy sản. Embankment để xây dựng ao nuôi trồng thủy sản cũng ngăn chặn
  nước mặn lưu thông, do đó giết chết cây đước.
 • Các mối nguy hiểm tự nhiên, bao gồm xoáy và surges bão, dẫn đến bờ biển
  xói mòn và nhổ của cây đước, đặc biệt là những người trồng mới.
 • Over-khai thác gỗ, gỗ và các nguồn tài nguyên sinh học từ đất ngập nước và
  khu vực ngập mặn.
 • Ô nhiễm: từ nguồn công nghiệp, nông nghiệp và nội địa.
 • Thiếu mạng lưới an toàn xã hội và marginalization kinh tế, mà kích thích
  người dân địa phương để quá mức trích xuất các nguồn tài nguyên ngập mặn cho sinh kế của họ.
 • Nên có tốt
  cơ chế quản lý để kiểm soát sự mất rừng ngập mặn và bảo vệ
  môi trường trong khi đảm bảo phát triển bền vững của nuôi trồng thủy sản cũng như
  tăng thu nhập của cư dân ven biển ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.
 • Nuôi trồng thủy sản bền vững
  chứng chỉ là một hình thức cơ chế quản lý tốt mà các doanh nghiệp và
  nuôi trồng thủy sản có thể nhận được để nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường cũng như
  mang trách nhiệm về môi trường và xã hội.
 • Nuôi tôm là một trong
  hoạt động nuôi trồng thủy sản có ảnh hưởng đến rừng ngập mặn và môi trường.
  Sản xuất tôm phổ biến ở cả miền Bắc và miền Nam Việt Nam.
 • Có rất nhiều
  Các doanh nghiệp nhận chứng chỉ nuôi trồng thủy sản bền vững như BAP và ASC,
  cũng như chứng nhận hữu cơ như Selva, EU hữu cơ, và Naturland.
  Cũng có các dự án và chương trình từ WWF, SNV, IUCN để hỗ trợ các doanh nghiệp
  và nông dân nhận được chứng nhận nuôi trồng thủy sản bền vững. Tuy nhiên, không có
  Trang trại nuôi trồng thủy sản ở phía bắc.

2.
Kết quả mục tiêu (2)

Hoạt động 2: để sản xuất một video về chứng nhận tôm
nông nghiệp và quản lý rừng đước bền vững;

Kết quả và đầu ra

Chúng tôi đã hoàn thành sản xuất một video mang tên "phát triển chứng nhận
sinh thái tôm tại Việt Nam. Video được sản xuất bởi 24 Production. In
video này, chúng tôi đã phỏng vấn ông Đinh Xuân lap, phó giám đốc ICAFIS
(Trung tâm cộng tác quốc tế cho nuôi trồng thủy sản và thủy sản
Tính bền vững). Ông lap đã nói chuyện về tình trạng hiện tại của nuôi tôm,
những lợi ích và nhu cầu của nuôi tôm hữu cơ với chứng nhận như là một
cơ chế cân bằng bảo tồn hệ sinh thái và phát triển kinh tế. Các video
kết hợp hình ảnh và clip về rừng ngập mặn, Ao tôm, và địa phương
nông dân tôm.

Video đã được tải lên nhiều
Trang web và các trang web truyền thông xã hội:

3.
Kết quả của mục tiêu (3)

Hoạt động 3: Hội thảo truyền thông tại huyện Thái thủy, Thái Lan
Tỉnh Bình

Hội thảo "rừng ngập mặn và
chứng nhận nuôi tôm "được tổ chức tại xã Thúy trường, Thái thủy
huyện, tỉnh Thái bình ngày 20 tháng 6 2018. Có khoảng 30
những người tham gia chính quyền địa phương và cộng đồng địa phương, bao gồm
tôm nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản từ ba xã khác nhau: Thúy
Xuân, Thúy trường, Thúy Hải.

Các nội dung của hội thảo đã được như
Sau:

 • Giới thiệu video cho những người tham gia;
 • Trình bày của tiến sĩ Phan Thị Ngọc diệp về "chứng nhận tôm và lợi thế cạnh tranh", trong đó cung cấp cho người dân địa phương với thông tin hữu ích liên quan đến nuôi tôm chứng nhận kết hợp với bảo tồn rừng ngập mặn. Người dân địa phương đã hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý rừng ngập mặn có hiệu quả và lợi thế của chứng nhận tôm.
 • Các cuộc thảo luận giữa ba xã tại thùy Hải cho thấy những thách thức và cơ hội nuôi tôm trong khu vực địa phương. Sau khi thảo luận, các nhà tổ chức nhận được nhiều phản hồi có giá trị về những khó khăn của điều kiện địa phương để áp dụng nuôi tôm hữu cơ cũng như cơ hội để quy mô mô hình tại Thái bình cũng ở Việt Nam.
 • Một trò chơi mini đã được thực hiện để kiểm tra kiến thức và nhận thức của người tham gia địa phương.
 • Những người bản địa có thể hiểu thêm về tầm quan trọng của rừng ngập mặn cũng như tiềm năng của nuôi tôm hữu cơ với chứng nhận. Họ đã được hỗ trợ và quan tâm đến sự kết hợp của các thực hành nuôi tôm bền vững và quản lý rừng ngập mặn bền vững.

 • Website của "viện kinh tế và kế hoạch thủy sản Việt Nam"