Dự án

Dự án

Các dự án của CECAD chủ yếu nằm ở các tỉnh miền núi phía bắc của hòa bình, Sơn La, và điện biên cũng như đồng bằng sông Hồng. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu về môi trường và cộng đồng nông thôn để tạo điều kiện cho các dự án nhằm mục đích giữ gìn đa dạng sinh học, giúp đỡ để chống lại biến đổi khí hậu, cải thiện điều kiện sống của người nghèo, và làm giảm sự mất cân bằng xã hội. CECAD cũng làm việc như một sở để thiết lập các kết nối giữa các tổ chức, cộng đồng, các nhà khoa học, và các chuyên gia để thực hiện các nghiên cứu và các dự án cho sự phát triển bền vững của cộng đồng dựa trên các nguồn lực cộng đồng.

Thời gianTên dự án
Tháng bảy 2018 -Jan 2019Cải thiện năng lực kinh doanh thông qua cải thiện thông tin kinh tế cho dân tộc phụ nữ thiểu số ở huyện lạc Sơn-hòa bình
Sep 2018-tháng 12 2018Thực vật cho giai đoạn hành tinh 2
Tháng tư 2018-tháng mười một 2018Thực vật cho giai đoạn hành tinh 1
Tháng mười một 2017-tháng sáu 2018Bền vững Quản lý ngập mặn thông qua các thực hành nông nghiệp chứng nhận tôm trong màu đỏ River Delta, Việt Nam
Jan 2018-tháng 9 2018Rooftop Phân compost: giảm chất thải, trồng thực phẩm lành mạnh, tăng cường tốt được
2017 tháng 3-tháng 4 2018Giới tính Bản đồ nhạy cảm GIS của sinh kế và dễ bị tổn thương của Thái dân tộc Nhóm thiểu số để đất không sở hữu ở Tây Bắc Việt Nam
Tháng năm 2016-tháng mười một 2016Cao su Các đồn điền và ảnh hưởng của việc không sở hữu đất trên các bệnh đậu trong Tây Bắc Việt Nam
Tháng mười một 2016 đến tháng 2017Bảo tồn các khu vực được bảo vệ và phong cảnh quan trọng đất ngập nước (UNDP-GEF)
Jan 2016-tháng 12 2017Framework để cải thiện vị trí đất rừng tại Việt Nam hợp tác với CAP/IPSARD
Tháng tám 2015-tháng bảy 2016Bảo tồn của Hoa Lan thông qua nghiên cứu và các biện pháp bảo tồn cũ situ tại ngô lương Nature Reserve, Việt Nam
Jan 2015-tháng sáu 2016Vietnam Sub-Sector phát triển-chuỗi thí điểm rau hữu cơ tại Quận Tân lạc, Tỉnh hòa bình-tài trợ của VECO
Tháng mười 2014-tháng tám 2016Cải thiện Quản trị rừng cho khí hậu bền vững trong hai người nghèo dân tộc thiểu số Xã, thị trấn ở tỉnh Sơn La
Sep 2014-tháng 1 2016Dân tộc Các xã hội dân sự và cơ sở dân tộc thiểu số tại The Mường Các cộng đồng ở Tây Bắc Việt Nam
2014 tháng 6-tháng 12 2014Khí hậu và nông nghiệp có nguy cơ thủy điện tái định cư cộng đồng tại miền trung Việt Nam
Ngày 2014 tháng 8-Jan 2015Tiến Bảo tồn đa dạng sinh học và tăng thu nhập thông qua nông nghiệp hữu cơ Các cộng đồng thiểu số dân tộc Mường ở Tây Bắc Việt Nam
Ngày 2014 tháng 1-2015Hướng tới một nông nghiệp không độc hại và bền vững ở phía Tây Bắc Việt Nam
Tháng hai 2013-tháng sáu 2013Tác động nhà máy thủy điện về sinh kế của người dân địa phương trong các trang web tái định cư– Dự án nhà máy thủy điện Yali, Việt Nam
Tháng tám 2013-tháng bảy 2014Thu nhập đa dạng hóa, bảo vệ môi trường và trao quyền giới tính tại Truc Hung, Truc Khang và Truc Noi xã, huyện Truc ninh, tỉnh Nam định, Vietnam
Tháng năm 2013-tháng mười một 2013Cải thiện Sức khỏe môi trường trong các cộng đồng dân tộc Mường ở Tây Bắc Vietnam
Tháng tư-tháng Au2013Nghi Sơn dầu và dự án hóa dầu-đánh giá tác động của bị ảnh hưởng các hộ gia đình tại khu tái định cư mới tại huyện tịnh gia, thanh hóa Tỉnh
Tháng mười 2012-Tháng chín 2013Empowering Tổ chức dân tộc Mường (CBOs) tại tân lạc huyện, tỉnh hòa bình
Tháng hai 2012-Tháng sáu 2013Bền vững Nông nghiệp và dân tộc Mường ở phía Tây Bắc Việt Nam
Tháng mười 2011-Tháng chín 2014Dựa trên cộng đồng Các tổ chức và dân chủ cỏ-rễ tại Tu NE và thanh Hoi Commune, tan Lạc huyện, tỉnh hòa bình
2011 tháng 5-tháng 8 2011Khuyến mãi Bảo vệ môi trường tại các huyện Việt yên, Yên Dũng và Hiệp Hòa, ở tỉnh Bắc Giang
Tháng mười một 2011-Tháng mười hai 2014Dựa trên cộng đồng Các tổ chức quản lý tài nguyên tự nhiên tại các xã tu NE và thanh hoi, Huyện Tân lạc, tỉnh hòa bình
Jan 2010-Tháng mười hai 2011Khám phá và tái khám phá văn hóa Mường thông qua giáo dục tại xã thanh hội, Huyện Tân lạc, tỉnh hòa bình
Tháng Tám 2009-Tháng mười hai 2010Xã hội Kích thước và các yếu tố thể chế phù hợp và/hoặc thúc đẩy chương trình khí sinh học ở cấp địa phương tại Việt Nam
Sep 2008-Mar 2009Khôi phục Văn hóa Mường thông qua du lịch sinh thái tại Tu NE và xã Thạnh hoi, tân lạc Huyện, tỉnh hòa bình
Sep 2008-Tháng Tám 2009Để đẩy mạnh và cải tiến các dịch vụ du lịch sinh thái quanh Ngoc Son ngo Luong Natural Dự trữ (tỉnh hòa bình, Việt Nam)
Tháng Sáu 2008-tháng 2011Comunity Xây dựng tài sản và giảm nghèo tại Tu NE và thanh Hoi xã
Tháng tư 2008-tháng mười một 2010Khám phá và tái khám phá văn hóa Mường thông qua giáo dục tại xã tu NE, tân Lạc huyện, tỉnh hòa bình
Tháng tư 2008-Tháng ba 2009Cải thiện tiêu chuẩn sinh sống của người dân ở thị trấn Truc Hưng, huyện Truc ninh, Nam định tỉnh thông qua thu nhập thay thế, nâng cao sức khỏe của phụ nữ và con và đa dạng hóa các nguồn thu nhập của người nghèo
2007-2008Con người xuyên biên giới Buôn bán tại Việt Nam
Tháng Sáu 2006-tháng 2008Đời sống Cải thiện, bảo quản nhận dạng văn hóa và vệ môi trường Xã tu NE, huyện Tân lạc, tỉnh hòa bình
2006 – 2007Nước Sử dụng và quản lý tài nguyên tại một làng thương mại ở ngoại ô Hà Nội, Vietnam
Tháng Bảy 2005-Tháng sáu 2007Comunity Lâm nghiệp và giảm nghèo tại Việt Nam
Tháng Sáu 2004-Tháng Sáu 2006Các Ảnh hưởng của tư nhân hóa về sử dụng và quản lý rừng ngập mặn tại Việt Nam: giao lạc và phước thắng-một so sánh