Danh mục: Dự Án

Hỗ trợ kỹ thuật và thúc đẩy việc xây dựng, ký kết và triển khai thực hiện các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các đối tác trong nước và quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học và loài nguy cấp

Cuối năm 2019, trong năm 2020-2021, CECAD thực hiện hoạt động tư vấn “Hỗ trợ kỹ thuật và thúc đẩy việc xây dựng, ký kết và triển khai thực hiện các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các đối tác trong nước và quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học và …

Hỗ trợ thực hiện các hoạt động sinh kế của người dân nhằm giảm thiểu mối đe doạ đến đa dạng sinh học và huy động cộng đồng tham gia bảo tồn đất ngập nước tại Thái Thụy, Thái Bình

Năm 2019, CECAD đã thực hiện hoạt động “Hỗ trợ thực hiện các hoạt động sinh kế của người dân nhằm giảm thiểu mối đe doạ đến đa dạng sinh học và huy động cộng đồng tham gia bảo tồn đất ngập nước tại Thái Thụy, Thái Bình ”. Hoạt động nằm trong khuôn khổ …

Cải thiện quản trị rừng nhằm đảm bảo tính bền vững của khí hậu tại xã Chiềng Sơn và Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

1. Mục tiêu dự án Mục tiêu: Đóng góp vào việc quản trị và sử dụng bền vững tài nguyên rừng thông qua quản trị rừng nhằm đảm bảo tính bền vững của khí hậu tại xã Chiềng Khừa và Chiềng Sơn. Mục tiêu cụ thể Thúc đẩy quản trị rừng bền vững nhằm đảm …

Lập bản đồ GIS nhạy cảm Giới tính

Giới tính của người dân tộc thiểu số về sinh kế và dễ bị tổn thương của Thái Lan trong nhóm các bộ Tóm tắt các mục tiêu và mục tiêu Dự án địa chỉ các vấn đề về giới tính nhạy cảm của đất nước, sinh kế, và tổn thương của Thái Lan và …