[CCBO-VN003] Thực hiện đánh giá nhu cầu tập huấn về QLCTR, sức khỏe và an toàn, và giới

[CCBO-VN003] Thực hiện đánh giá nhu cầu tập huấn về QLCTR, sức khỏe và an toàn, và giới

Trong thời gian từ ngày 10 đến 15 tháng 11 năm 2022, nhóm nghiên cứu CECAD đã tiến hành thực hiện nghiên cứu đánh giá nhu cầu tập huấn và nâng cao năng lực về quản lý chất thải rắn (QLCTR), sức khỏe và an toàn, và giới tại phường An Thới và xã Gành Dầu. Nhóm nghiên cứu đã thực hiện khảo sát thực tế và phỏng vấn 20 đại diện của xã, phường và cộng đồng địa phương, bao gồm đại diện UBND xã Gành Dầu, phường An Thới, đại diện các ấp và các xóm trên địa bàn, cùng các ban, ngành đoàn thể và Ban Quản lý các công trình công cộng trên địa bàn 2 xã, phường. Bên cạnh đó, tại xã Gành Dầu và phường An Thới, 40 người dân cũng đã tham gia phỏng vấn.

Nghiên cứu được thực hiện nhằm giải quyết nhu cầu đào tạo và nâng cao năng lực của các bên liên quan về quản lý chất thải rắn, sức khỏe và an toàn, và giới tại phường An Thới và xã Gành Dầu. Công tác xây dựng kế hoạch và chuẩn bị công cụ thu thập dữ liệu sơ cấp đã được nhóm nghiên cứu tiến hành và hoàn thiện trong tháng 10/2022.
Hoạt động đã giúp CECAD hiểu rõ hơn về các khóa tập huấn mà chính quyền địa phương và người dân ở 2 xã đã tham dự trước đây, đồng thời cũng xác định được nhóm đối tượng, phương pháp và thời lượng các khóa tập huấn mà chính quyền địa phương và người dân muốn tham gia.