[SGP II] THAM GIA HỘI NGHỊ VƯỜN DI SẢN ASEAN LẦN THỨ 7 (AHP7) TẠI BOGOR, INDONESIA

[SGP II] THAM GIA HỘI NGHỊ VƯỜN DI SẢN ASEAN LẦN THỨ 7 (AHP7) TẠI BOGOR, INDONESIA

Cán bộ CECAD vinh dự được tham dự Hội nghị Vườn di sản ASEAN lần thứ 7 (AHP7) do Chính phủ Indonesia chủ trì (Tổng cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học, Bộ Môi trường và Lâm nghiệp) được tổ chức từ 31/10/2022 đến 03/11/2022 tại Bogor, Indonesia.

Hội nghị được tổ chức ba năm một lần nhằm tăng cường mạng lưới các Vườn di sản trong khu vực ASEAN thông qua tập hợp các nhà quản lý Vườn di sản ASEAN, các thành viên Ủy ban Chương trình Vườn di sản ASEAN, các thành viên của Nhóm Công tác ASEAN về Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng Sinh học, và các bên liên quan và các đối tác được lựa chọn khác.

Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN (ACB) trong vai trò Ban Thư ký của Chương trình Vườn di sản ASEAN (AHP) và Ủy ban AHP cùng đồng tổ chức sự kiện này.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện các Vườn di sản thuộc 10 quốc gia trong Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các đơn vị liên quan của nước chủ nhà. Đoàn công tác Việt Nam gồm có đại diện từ 7 Vườn di sản, các cán bộ Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị tư vấn đang thực hiện Chương Trình Tài Trợ Nhỏ – Giai đoạn 2.

Trong khuôn khổ Hội nghị, người tham gia không những được cập nhật kiến thức, thông tin về các Vườn di sản ASEAN, các khu bảo tồn trong khu vực, nâng cao năng lực quản lý mà còn được trải nghiệm thực tế nhiều hoạt động thú vị tại Vườn Quốc gia Situ Gunung.

Những nội dung được chia sẻ tại Hội nghị bao gồm:

  • Các khu bảo tồn, sức khỏe con người và ngăn chặn đại dịch trong tương lai
  • Quản lý tài chính bền vững đối với các Vườn di sản
  • Đánh giá hiệu quả của các khu bảo tồn
  • Phụ nữ, thanh niên và cộng đồng địa phương trong quản lý khu bảo tồn
  • Du lịch sinh thái, kinh doanh và đa dạng sinh học
  • Các Vườn di sản ASEAN trong vai trò là mô hình cho các giải pháp dựa vào thiên nhiên trong Khu vực

Chuyến công tác tại Indonesia diễn ra thuận lợi, tốt đẹp, giúp tăng cường hợp tác giữa CECAD với Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN (ACB), đơn vị Tư vấn kỹ thuật Công ty tư vấn GITEC Consulting Group, ban quản lý các Vườn di sản, các đơn vị Cung cấp dịch vụ, và các đơn vị liên quan khác.

 

Thông tin chi tiết về Hội nghị vui lòng xem tại đây.