Tổ chức khóa tập huấn “Nuôi tôm rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế và tham quan mô hình nuôi tôm rừng có chứng chỉ tại Bạc Liêu”

Tổ chức khóa tập huấn “Nuôi tôm rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế và tham quan mô hình nuôi tôm rừng có chứng chỉ tại Bạc Liêu”

Tháng 11/2022, CECAD đã tổ chức thành công Khóa tập huấn “Nuôi tôm rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế và tham quan mô hình nuôi tôm rừng có chứng chỉ tại Bạc Liêu”.

Hoạt động nằm trong Giai đoạn 3 Nâng cao năng lực của Dự án “Hướng tới nuôi tôm rừng ngập mặn bền vững thông qua xây dựng năng lực và các quan hệ đối tác ở Đồng bằng sông Cửu Long”.

Thông tin về dự án vui lòng xem tại đây.

Khóa tập huấn được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa lý thuyết – thực hành và trải nghiệm thực địa với mục tiêu nâng cao nhận thức, kiến thức và năng lực cho các cán bộ thuỷ sản – lâm nghiệp, doanh nghiệp và hộ nuôi tôm rừng tại Trà Vinh về canh tác tôm rừng sinh thái hướng tới chứng nhận bền vững. Cụ thể, người tham gia khóa tập huấn gồm có:

  • Đại diện Chi cục Thuỷ sản tỉnh Trà Vinh
  • Đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Trà Vinh
  • Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh
  • Đại diện Trung tâm Khuyến nông tỉnh Trà Vinh
  • Đại diện Công ty Thủy sản Cửu Long (Cửu Long Seapro)
  • Đại diện một số hộ dân nuôi tôm rừng tại xã Đôn Châu và xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Thông qua khoá tập huấn, người tham gia đã hiểu rõ hơn về: i) Tổng quan về nuôi tôm rừng: Tổng quan tôm rừng Việt Nam, nguyên nhân suy giảm tôm rừng, xu hướng thị trường tôm rừng, các hệ thống chứng nhận tôm rừng bền vững; ii) Tiêu chuẩn ASIC gắn với canh tác tôm rừng; iii) Kỹ thuật canh tác tôm rừng bền vững. Người tham gia cũng được thực hiện các hoạt động thảo luận nhóm xây dựng kế hoạch canh tác tôm rừng theo hướng chứng nhận.

Bên cạnh đó, người tham gia đã có chuyến tham quan thực tế tới các mô hình tôm rừng tại Bạc Liêu – với 02 loại mô hình: Mô hình canh tác tôm rừng bền vững theo hướng kinh tế xanh; và Mô hình du lịch sinh thái gắn với tôm rừng.

Khóa tập huấn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho người tham gia trong kỹ thuật canh tác tôm rừng, kỹ thuật ương tôm hai giai đoạn, các quản lý cho ăn thêm đối với tôm rừng. Mô hình du lịch sinh thái gắn với tôm rừng là một hướng đi mới bền vững, giúp người dân vừa có thể nuôi tôm, vừa khai thác được giá trị sinh thái tôm rừng phục vụ cho du lịch.

No Comments

Add your comment