[SGP II] Hội thảo cấp Khu vực Chương trình Tài trợ Nhỏ Giai đoạn 2 tại Jakarta, Indonesia.

[SGP II] Hội thảo cấp Khu vực Chương trình Tài trợ Nhỏ Giai đoạn 2 tại Jakarta, Indonesia.

Ngày 28 và 29/10/2022, đại diện cán bộ CECAD đã tham dự Hội thảo cấp Khu vực Chương trình Tài trợ Nhỏ Giai đoạn 2 (SGP Regional Workshop) tại thành phố Jakarta, Indonesia.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ Nhỏ Giai đoạn 2 (SGP 2) do Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) tài trợ cho các nước ASEAN thông qua Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học ASEAN (ACB).  Tại Việt Nam có 4 Vườn di sản ASEAN được lựa chọn tham gia dự án, bao gồm vườn di sản ASEAN Hoàng Liên, vườn di sản ASEAN Ba Bể, vườn di sản ASEAN Kon Ka Kinh và vườn di sản ASEAN Chư Mom Rây. Đối tác thực hiện dự án tại Việt Nam là Tổng cục môi trường/Bộ Tài nguyên và Môi trường và ủy quyền cho Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (BCA) thành lập Ban quản lý dự án (PMU) để điều phối thực hiện dự án tại Việt Nam.

Thông tin Dự án có thể xem tại đây.

Trung tâm Môi trường và Phát triển Nguồn lực Cộng đồng (CECAD) hiện đang là Đơn vị Cung cấp dịch vụ của chương trình SGP 2 tại Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức bởi Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học ASEAN (ACB) với sự tham gia của Ban quản lý các vườn di sản và các đơn vị tư vấn đến từ Indonesia, Việt Nam và Myanmar.

Theo đó, các ban quản lý Vườn di sản bao gồm:

 1. Vườn Quốc gia Gunung Leuser, Indonesia
 2. Vườn Quốc gia Way Kambas, Indonesia
 3. Vườn Quốc gia Alaungdaw Kathapa, Indonesia
 4. Khu bảo tồn động vật hoang dã hồ Indawgyi, Myanmar
 5. Khu bảo tồn động vật hoang dã Meinmahla Kyun, Myanmar
 6. Vườn Quốc gia Nat Ma Taung, Myanmar
 7. Vườn Quốc gia Ba Bể, Việt Nam
 8. Vườn Quốc gia Chư Mom Rây, Việt Nam
 9. Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Việt Nam
 10. Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Việt Nam

Tham gia hội thảo, cán bộ CECAD đã được tiếp cận với nhiều thông tin hữu ích về:

 • Công cụ giám sát hiệu quả quản lý (Management Effectiveness Tracking Tool – METT)
 • Khu bảo tồn và Vườn di sản ASEAN
 • Những thực hành tốt tại các Vườn di sản ASEAN
 • Quản lý tài chính bền vững

Thêm vào đó, đây cũng là cơ hội tốt giúp cán bộ CECAD được trao đổi trực tiếp các kinh nghiệm thực tế từ các quốc gia khác đã và đang thực hiện Chương trình Tài trợ Nhỏ (SGP II).

Thông qua chuyến công tác tại Indonesia, cán bộ CECAD đã được học hỏi, trao đổi nhiều kiến thức và thu được những thông tin hỗ trợ tích cực cho các bước tiếp theo trong việc triển khai Chương trinh Tài trợ nhỏ – Giai đoạn 2 với vai trò là Đơn vị Cung cấp dịch vụ.