[Dự án Thúc đẩy quản lý chất thải rắn bền vững do cộng đồng thực hiện tại Phú Quốc] Hoạt động 1.6

[Dự án Thúc đẩy quản lý chất thải rắn bền vững do cộng đồng thực hiện tại Phú Quốc] Hoạt động 1.6

Hoạt động 1.6 “Phối hợp với chính quyền địa phương, xác định nhu cầu về hậu cần, thiết bị và nguồn nhân lực quản lý chất thải cho hai khu vực dự án” nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy quản lý chất thải rắn bền vững do cộng đồng thực hiện tại Phú Quốc” thuộc Chương trình Thành phố sạch, Đại dương xanh được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Được tiến hành thực hiện trong tháng 10/2022, CECAD đã phối hợp với chính quyền địa phương ở Gành Dầu và An Thới nhằm khoanh vùng các điểm thu gom hiện có hoặc các địa điểm tiềm năng có thể xử lý vật liệu thu gom cùng với các tuyến đường thu gom vật liệu, thiết bị cần thiết (như xe đẩy, thùng rác) và lực lượng lao động hiện có (không chính thức và chính thức). Bên cạnh đó, phương thức thực hiện, thời gian và địa điểm thực hiện cũng sẽ được xác định thông qua hoạt động 1.6.

Tùy thuộc vào nghiên cứu, CECAD cũng sẽ phác thảo kích thước và số lượng thùng cần thiết để phân tách nguồn, với sự sẵn sang tham gia vào việc phân loại tại nguồn của các hộ gia đình và doanh nghiệp. Tùy thuộc vào nhu cầu nhân lực và thông tin thu thập được trong Hoạt động 1.5 về những người quan tâm đến việc tham gia vào mô hình do cộng đồng lãnh đạo, CECAD sẽ thực hiện đánh giá nhu cầu đào tạo để xây dựng chương trình đào tạo.