Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố hợp tác đối tác mới với Việt Nam nhằm giải quyết ô nhiễm nhựa đại dương

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố hợp tác đối tác mới với Việt Nam nhằm giải quyết ô nhiễm nhựa đại dương

Ngày 12 tháng 1 năm 2022, Trung tâm Môi trường và Phát triển Cộng đồng (CECAD) đã tham gia buổi lễ công bố hợp tác đối tác giữa Chương trình Thành phố Sạch, Đại dương Xanh (CCBO) của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI) nhằm ngăn chặn làn sóng ô nhiễm nhựa đại dương thông qua việc cải thiện quản lý chất thải rắn ở cấp quốc gia và địa phương. Thông qua hợp tác đối tác này, chương trình Thành phố Sạch, Đại dương Xanh sẽ hỗ trợ các chiến lược quốc gia nhằm giảm thiểu rác nhựa đại dương và thí điểm các giải pháp trực tiếp ở 4 thành phố tham gia dự án tại Việt Nam: Huế, Đà Nẵng, Biên Hòa và Phú Quốc. Chương trình sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia quốc tế và trong nước và trao khoảng 600.000 đô la Mỹ (tương đương khoảng 13,6 tỷ đồng) cho các tổ chức trong nước nhằm triển khai các giải pháp bền vững và phù hợp với nhu cầu địa phương.

Ông Nguyễn Quế Lâm – phó tổng cục trưởng Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam phát biểu khai mạc lễ công bố
Tại sự kiện này, chương trình Thành phố sạch, Đại dương xanh đã chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế về các thực hành tốt từ mạng lưới đối tác toàn cầu của chương trình và công bố các hoạt động sắp tới của các đơn vị nhận tài trợ tại Việt Nam. Các đơn vị nhận tài trợ đầu tiên ở Việt Nam bao gồm: Tổ chức Hành động và Phát triển vì Môi trường (ENDA) thực hiện dự án tại thành phố Biên Hòa, Hiệp hội châu Á vì sự Cải thiện Xã hội và Chuyển đổi Bền vững (ASSIST) với dự án tại thành phố Đà Nẵng, Tổ chức Phát triển Quốc tế (iDE) với dự án tại thành phố Huế, và Trung Tâm Môi trường và Phát Triển Nguồn lực Cộng đồng (CECAD) với dự án tại thành phố Phú Quốc.
Ông Đoàn Văn Tiến – Phó chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc phát biểu chào mừng chương trình Thành phố Sạch, Đại dương Xanh (CCBO) tại thành phố Phú Quốc
Với dự án ”Thúc đẩy quản lý chất thải rắn bền vững do cộng đồng thực hiện tại phú quốc’’ được thực hiện tại thành phố Phú Quốc trong vòng 2 năm, CECAD mong muốn đóng góp những nỗ lực của mình trong việc thúc đẩy 3R và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng địa phương trong các mô hình quản lý chất thải rắn cũng như khuyến khích các hành động và sáng kiến của cộng đồng địa phương tại thành phố Phú Quốc trong việc quản lý chất thải rắn một cách hiệu quả. Kết quả cuối cùng, CECAD mong muốn đóng góp làm cho Thành phố Phú Quốc trở thành một Thành phố du lịch Sạch, có Đại dương Xanh và thu hút hơn đối với khách du lịch trong và ngoài nước.
Các đại biểu tham gia chương trình

Chương trình Thành phố Sạch, Đại dương Xanh (CCBO) được khởi động vào tháng 8 năm 2019 và là chương trình trọng điểm của USAID nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương. Chương trình được thực hiện toàn cầu trong 5 năm, với tổng ngân sách 48 triệu đô la Mỹ nhằm mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm nhựa phát sinh và duy trì từ các khu vực đô thị hóa nhanh chóng ở khắp các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Tại Việt Nam, CCBO cung cấp sự hỗ trợ cấp quốc gia và hợp tác với các đối tác tại bốn thành phố tham gia chương trình để xác định, thử nghiệm và nhân rộng các giải pháp phù hợp với nhu cầu địa phương nhằm thúc đẩy 3R (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế) và tăng cường hệ thống quản lý chất thải rắn. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.urban-links.org/ccbo.

Thực hiện: Lan Anh