FLC – Lập kế Hoạch Phát triển Kinh tế-Xã Hội lồng ghép thích ứng với Hạn mặn

FLC – Lập kế Hoạch Phát triển Kinh tế-Xã Hội lồng ghép thích ứng với Hạn mặn

Trong khuôn khổ dự án FLC 20-02, trung tâm Môi trường và Phát triển nguồn lực cộng đồng kết hợp cùng với UBND xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông và UBND xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức khóa tập huấn trực tuyến về Xây dựng Kế hoạch Phát triển kinh tế – xã hội lồng ghép với thích ứng hạn mặn vào đầu tháng 11 năm 2021. 

Buổi tập huấn được thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ths. Nguyễn Anh Dũng – Chuyên gia Xây dựng chính sách, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành. Khóa tập huấn nhằm hỗ trợ các thành viên tham gia các kiến thức và kỹ năng thực hiện lập Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội cấp xã hằng năm lồng ghép thích ứng hạn mặn theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 6/6/2016 về việc hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế-xã hội. Tập huấn được thực hiện cho các cán bộ UBND các xã và trưởng các ấp thuộc địa bản 2 xã Phú Tân và xã Kiểng Phước.