[FLC 20-02] – Tập huấn trực tuyến về nâng cao năng lực truyền thông xâm nhập mặn cho nhà báo/phóng viên chuyên nghiệp

[FLC 20-02] – Tập huấn trực tuyến về nâng cao năng lực truyền thông xâm nhập mặn cho nhà báo/phóng viên chuyên nghiệp

Trung tâm Môi trường và Phát triển Nguồn lực Cộng đồng (CECAD) tổ chức khóa tập huấn trực tuyến nhằm nâng cao năng lực truyền thông về xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long cho các nhà báo/phóng viên chuyên nghiệp của các đài phát thanh và truyền hình, các báo địa phương và cán bộ truyền thông của các chi cục thủy lợi các tỉnh và Sở thông tin và truyền thông. 

Hoạt động nhằm nâng cao năng lực viết bài và kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ nhà báo/phóng viên, cán bộ truyền thông chuyên nghiệp về chủ đề biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Hoạt động này cũng nhằm nâng cao số lượng tin bài và chất lượng các bài báo về xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, cũng như về các mô hình dự án về thích ứng với hạn hán và xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tại Tiền Giang nói riêng.

Hoạt động được tổ chức thông qua phần mềm zoom vào ngày 5/11/2021.