Khóa Tập huấn: Viết bài truyền thông ứng phó với BĐKH

Khóa Tập huấn: Viết bài truyền thông ứng phó với BĐKH

Ngày 28/10/2021, Trung tâm Môi trường và Phát triển nguồn lực cộng đồng phối hợp cùng với UBND xã Phú Tân và UBND xã Kiểng Phước đã thực hiện hoạt động tập huấn trực tuyến về “ Viết bài truyền thông ứng phó với BĐKH”. Hoạt động tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực truyền thông thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long” do Đại sứ quán Phần Lan tài trợ. Khóa tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp, với sự tham gia tích cực và hưởng ứng nhiệt tình của các cán bộ chính quyền địa phương, các trưởng ấp và người dân địa phương tại 2 xã Kiểng Phước và Phú Tân. Trong khóa tập huấn, người tham gia đã phát biểu về những hoạt động truyền thông tại địa phương, các kênh và hình thức truyền thông chính được sử dụng ở địa phương cũng như những khó khăn trong các hoạt động truyền thông mà họ đang gặp phải. Người tham gia cũng bày tỏ sự hữu ích của khóa tập huấn đối với chính quyền địa phương cấp xã và công tác truyền thông tại cấp cơ sở.

Sau khóa tập huấn, người tham gia đã có những kiến thức cơ bản về truyền thông, các bước thực hiện các hoạt động truyền thông và những lưu ý trong việc thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông tại địa phương.