FLC 20-02: HOẠT ĐỘNG TẬP HUẤN KĨ NĂNG TRUYỀN THÔNG VỀ HẠN MẶN

FLC 20-02: HOẠT ĐỘNG TẬP HUẤN KĨ NĂNG TRUYỀN THÔNG VỀ HẠN MẶN

Trong ngày 28/10 Trung tâm Môi trường và Phát triển Nguồn lực cộng đồng (CECAD) sẽ tổ chức khóa tập huấn trực tuyến cho cán bộ, thanh niên và người dân ở xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang về các kiến thức về biến đổi khí hậu và kỹ năng viết bài truyền thông về hạn hán và xâm nhập mặn tại địa phương. Sau khi khóa tập huấn này kết thúc, người tham gia sẽ có một lượng kiến thức nhất định về biến đổi khí hậu và cách viết bài truyền thông nhằm giúp người dân các xã dự án có kĩ năng đưa thông tin về hạn mặn đến với công chúng.

Hoạt động được tổ chức theo hình thức online tại Hà Nội và offline tại xã Phú Tân và xã Kiểng Phước, Tiền Giang.