FLC 20-02: TOR_Tuyển tư vấn Tổ chức cuộc thi do thanh niên lãnh đạo nhằm thúc đẩy kiến thức bản địa về khả năng thích ứng tốt hơn đối với tác động của xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long

FLC 20-02: TOR_Tuyển tư vấn Tổ chức cuộc thi do thanh niên lãnh đạo nhằm thúc đẩy kiến thức bản địa về khả năng thích ứng tốt hơn đối với tác động của xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long

GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Môi trường và Phát triển Nguồn lực Cộng đồng (viết tắt là CECAD) là một tổ chức phi chính phủ được thành lập ngày 15 tháng 11 năm 2004, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. CECAD có trụ sở chính tại Hà Nội. Mục tiêu của CECAD là nhằm giảm nghèo và đảm bảo phát triển bền vững, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Chúng tôi mong muốn tiếp cận những người nghèo nhất, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và cộng đồng dân tộc thiểu số.
Dự án “Tăng cường năng lực truyền thông nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long” được thực hiện tại tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau và Long An. Dự án được thực hiện từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2022.

Thông tin chung của dự án như sau:
Mục tiêu tổng quát:
Giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thông qua chương trình truyền thông hiệu quả về tăng khả năng ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long.
Mục tiêu cụ thể:
1. Phát triển và thực hiện chương trình truyền thông toàn diện và rộng rãi nhằm giúp người dân cải thiện khả năng thích ứng đối với sự xâm nhập mặn nghiêm trọng tại Đồng bằng sông Cửu Long.
2. Phát triển và lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm thí điểm về xâm nhập mặn thí điểm tại Tiền Giang.
3. Phát triển mô hình chủ động về nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho cộng đồng địa phương trong bối cảnh xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu.
Nhằm mục tiêu Tổ chức cuộc thi do thanh niên lãnh đạo nhằm thúc đẩy kiến thức bản địa về khả năng thích ứng tốt hơn đối với tác động của xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án có nhu cầu tuyển dụng tư vấn có năng lực thực hiện nhiệm vụ tư vấn này từ tháng 2/2021 đến tháng 6/2021 tại tỉnh Tiền Giang.

THÔNG TIN VỀ DỊCH VỤ TƯ VẤN
1. Mục đích của tư vấn
Tư vấn được tuyển dụng nhằm mục đích để thực hiện hoạt động sau:
Hoạt động 1.4 Tổ chức cuộc thi do thanh niên lãnh đạo nhằm thúc đẩy kiến thức bản địa về khả năng thích ứng tốt hơn đối với tác động của xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long.

2. Nhiệm vụ chính của tư vấn
i. Trao đổi với Tỉnh Đoàn tỉnh Tiền Giang về hoạt động tổ chức cuộc thi do thanh niên lãnh đạo.
ii. Xây dựng tài liệu hướng dẫn và bộ công cụ tập huấn cho Đoàn viên thuộc Tỉnh Đoàn Tiền Giang viết bài dự thi thanh niên lãnh đạo nhằm thúc đẩy kiến thức bản địa về khả năng thích ứng tốt hơn đối với tác động của xâm nhập mặn.
iii. Phối hợp với Tỉnh Đoàn tỉnh Tiền Giang tiếp nhận các bài dự thi và lựa chọn các bài viết đạt yêu cầu.
iv. Tập huấn kỹ năng thuyết trình cho các tác giả có bài viết đạt yêu cầu.
v. Tổ chức cuộc thi thanh niên lãnh đạo nhằm thúc đẩy kiến thức bản địa về khả năng thích ứng tốt hơn đối với tác động của xâm nhập mặn.

3. Kết quả của tư vấn
Tư vấn cần giao nộp các sản phẩm sau đến CECAD:
i. Bộ tài liệu tập huấn kiến thức và kỹ năng viết bài dự thi thanh niên lãnh đạo nhằm thúc đẩy kiến thức bản địa về khả năng thích ứng tốt hơn đối với tác động của xâm nhập mặn.
ii. Bộ tài liệu tập huấn kỹ năng thuyết trình cho các đoàn viên thanh niên.
iii. Chương trình cuộc thi do thanh niên lãnh đạo nhằm thúc đẩy kiến thức bản địa về khả năng thích ứng tốt hơn đối với tác động của xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long.
iv. Năm bài dự thi của đoàn viên thanh niên được đánh giá tốt nhất trong tất cả những bài dự thi được gửi đến Tỉnh Đoàn Tiền Giang.

4. Kế hoạch thực hiện tư vấn
Tư vấn bắt đầu công việc vào tháng 2/2021 và kết thúc vào tháng 7/2021 với các mốc thời gian như sau::
TT Hoạt động Thời gian hoàn thành
1 Xây dựng hướng dẫn viết Đề xuất ý tưởng thanh niên lãnh đạo nhằm thúc đẩy kiến thức bản địa về khả năng thích ứng tốt hơn đối với tác động của xâm nhập mặn 20/2/2021
2 Tiếp nhận các đề xuất ý tưởng và lựa chọn đề xuất ý tưởng đạt yêu cầu 20/3/2021
3 Tập huấn cho các tác giả có Đề xuất ý tưởng đạt yêu cầu về kiến thức và kỹ năng viết bài dự thi thanh niên lãnh đạo nhằm thúc đẩy kiến thức bản địa về khả năng thích ứng tốt hơn đối với tác động của xâm nhập mặn. 10/4/2021
4 Tiếp nhận các Đề xuất và lựa chọn các Đề xuất đạt yêu cầu để trình bày trong cuộc thi 30/5/2021
5 Tập huấn kỹ năng thuyết trình cho các tác giả có Đề xuất đạt yêu cầu để trình bày trong cuộc thi 15/6/2021
6 Tổ chức cuộc thi thanh niên lãnh đạo nhằm thúc đẩy kiến thức bản địa về khả năng thích ứng tốt hơn đối với tác động của xâm nhập mặn 20/6/2021
Ghi chú: Thời gian có thể thay đổi nếu có tác động của dịch Covid-19.

5. Yêu cầu đối với tư vấn
Tư vấn được tuyển dụng với các yêu cầu sau:
– Có bằng Thạc sỹ trở lên về kinh tế; quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.
– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tư vấn về khởi nghiệp hoặc viết các đề xuất dự án.
– Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng.
– Có kinh nghiệm làm việc với các Tổ chức Chính trị – Xã hội, đặc biệt là Đoàn Thanh niên.
 Có kỹ năng viết tài liệu hướng dẫn và phương pháp tập huấn có sự tham gia.
– Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN
Tư vấn quan tâm xin mời nộp hồ sơ bao gồm (1) Đề xuất kỹ thuật và tài chính; và (2) CV của tư vấn đến CECAD trước 17:00 ngày 1 tháng 2 năm 2021 qua đường bưu điện hoặc email. Bên ngoài bao thư và tiêu đề email xin ghi rõ “Đề xuất tư vấn tổ chức cuộc thi do thanh niên lãnh đạo”.
Địa chỉ nhận hồ sơ:
– Địa chỉ: Số 03, ngõ 624/12/105, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
– Email: cecad@cecad.org.vn
Lưu ý: hồ sơ ứng tuyển sẽ không được trả lại; CECAD liên hệ mời phỏng vấn đối với các ứng tuyển phù hợp.